dilluns, 24 de novembre de 2008

Va de mestres...


El passat 6 de novembre, un bon grapat de mestres tallaven el carrer Balmes fent pública la seva protesta contra la nova LEC, la Llei d’Educació de Catalunya. Protesta que va ser seguida exactament a altres municipis i que precedia de la vaga de mestres que es va fer el 13 de novembre.
A Ripollet la cosa va estar dividida i el seguiment de l’aturada va ser desigual encara que majoritaris foren els mestres que van parar. Parlant amb un mestre, em comentava que quatre escoles havien parat senceres; el Tiana, el Gassó, el Tatché i l’Escursell. A l’Anselm Clavé la meitat aproximadament també s’haien aturat, al Ginesta foren majoria els que no van aturar-se, i Pinetons i el Martinet van ser escoles on va haver normalitat absoluta i no es va seguir l’aturada.
Hi ha doncs un panorama de disparitat d’opinions entre els mestres. I escolteu, això no és pas dolent, no hem de pensar sempre el mateix. Per això vaig decidir tenir opinió pròpia en l’afer. I doncs, que diu aquesta LEC? A grans trets, és una llei que promou la llibertat dels centres en tots els sentits, la descentralització i localització. En principi paraules com aquestes no ens haurien d’espantar ans al contrari, però em neguitegen en el marc on es volen aplicar en aquest moment; en l’educació.
Després de preguntar i llegir força arribo a la conclusió que la LEC atorga més poder de gestió i execució a la direcció de l’escola on el Consell Escolar perd pes, una escola que podrà endeutar-se econòmicament, a nivell curricular hi haurà una progressiva desestructuració organitzativa en l’aplicació de les polítiques educatives i lingüístiques a causa de la descentralització de les escoles, cosa que farà augmentar les diferències entre centres.
A tot això, recordem que molts estudiants també estan fent protestes i tancades a la UB i UAB en resposta a l’aplicació del Pla de Bolonya. Que està passant amb l’educació al nostre pais?
Sembla que alguns drets bàsics començen a trontollar...